3.-4.Hodina Abrakadabra ...

14. července 2010 v 14:24 | Dela.Bells |  Abrakadabra ...


Abrakadabra
(vejdu nepozorovaně do třídy, která je plná humbuku, zatleskám a všichni se na mě otočí, usměju se a jdu k tabuli a bez jediného slova napíšu na tabuli tématický plán dnešní hodiny)

  1. Čarodějnictví v Asii
  2. Čarodějnictví v Africe
  3. Vyhodnocení minulého DÚ
  4. Zadání nového DÚ
Tak Máme toho docela hodně co na práci ... proto Vás prosím abyste se nebavili! (zvýším hlas, směrem k zadní lavici) Jen na úvod bych Vám chtěla říct, že příští hodinu si napíše testík na teorii z 1. až 4.hodiny ... a taky tam bude nějaké praktické cvičení, jako máte za DÚ ... bude to větší testík a proto bude mít i větší váhu .... při Vašem celkovém hodnocení na konci školního roku!

(rozhlédla jsem se po třídě na nevěřícné pohledy studentů a potom začala svůj výklad)
1.část hodiny
ASIE

Starověký Přední východ

Starověké prameny o čarodějnictví na Předním východě se týkají především Mezopotámie. V této oblasti existovalo v opozici vůči oficiální kněžské magii, Chammurapiho zákoník trestal záškodná kouzla trest smrti a objevuje se v něm i zkouška vodou. Čarodějnická praxe byla tvořena především magií slov a manipulací s figurkami či panenkami a čarodějnicím byla přisuzována schopnost neviditelnosti, procházení zdí, narušování kosmického řádu a přivození nemoci, neplodnosti či rituální nečistoty. S čarodějnicemi je často spojován noční démon Lilitu.

Čarodějnictví bylo nazýváno kašapu "otrávení", kašu "svázání" a množstvím výrazům související se slinami a jejich použitím k záškodné magii. Čaroděj byl nazýván rakhu "ten, kdo používá slin", a v sumerštině gal-ukh-zu "člověk, který to umí se slinou" a ugh-dugga "ten, který mumlá při plivání", čarodějnice kadištu, ištaritu nebo ba´arum ša muši "noční lovkyně".
U Chetitů musela být praktikantem čarodějnictví žena, která nenáleží k oficiálnímu kněžstvu, ale byla znalá lidových praktik. Označovala se ideogramem shugi "stará".

Judaismus

V judaismu byl stejně jako v Mezopotámii směšován pojem čarodějnictví a černé magie. Patří do něj praktiky nekromantů nazývaných slovem šoel ´ov "ten , kdo zpovídá přízrak" a doreš el ha-metim "ten, kdo zpovídá mrtvé", z nichž nejznámější je čarodějnice z Endoru. Další formou bylo kášaf, jež souvisí s skrytem či temnotou. Jeho praktikant se nazýval mekhashshef, a měl být vyloučený ze života společenství a praktikantka mekashshefah, které náleží trest smrti. Židům bylo známé také uhranutí quiah ("závist", "žárlivost") a zlé oko ´ajin ra´ah. Čarodějové byly jinak nazýváni n´hašim "hadi". Ve Starém zákoně lze nalézt větu "Čarodějnici nenecháš naživu"  ,ale výraz ve skutečnosti spíš znamená traviče.

Čína

V Číně existovali čarodějnice i čarodějové zvaní wu, známí už z nejstarších historických textů. Z období pozdní dynastie Čou existují záznamy o odstupu státních kněží vůči čarodějům. Wu vypuzovali zlo a choroby z obydlí a provozovali své řemeslo ve stavu transu a jejich ústy mohli mluvit mrtví, posedlí byly nazýváni ling-pao.

(chvíle se odmlčí a podívám se z okna) To bylo docela zajímavé nemyslíte? Ovšem v takové době byste určitě nikdo z Vás nechtěli žít .... (rozhlédne se po třídě)

Islám

Prorokování a kouzlo v Islámu zahrnulo široký rozsah praxí, včetně černé magie, odvracení od uhrančivého oka, výrobu amuletů a jiné kouzelné vybavení, čarování, slévání losů, astrlogii a fyziognomii . Muslim přece obyčejně věří v kouzla a výslovně zakazuje jejich praxi. 

Afrika

Afričané mají široký rozsah pohledů na tradiční náboženství. Afričtí křesťané typicky přijímají dogma křesťana jak oddělat jejich protějšky Latinská Amerika a Asie. Pojem šaman, často připsaný k ranhojiči, se používá v čarodějnictví" obyčejně je mu připisováno "ten, kdo vyléčí choroby způsobené čarodějnicemi."
V jižních afrických tradicích, jsou tam tři klasifikace někdo kdo používá kouzlo.
Thakathi je obvykle nesprávně přeložený do angličtiny jako "čarodějnice", a je to zlomyslná osoba, která pracuje v tajemství ublížit jiným.
Sangoma je věštec a je zaměstnán v odhalování nemocí, předpovídání budoucnosti (nebo doporučení na kterou cestu se má dotyčný brát), poznat viníka ve zločinu.
Věštkyně také vykonává nějakou míru medicíny.
Inyanga je často přeložený jako "šaman" (ačkoli mnoho jižních Afričanů odmítá tuto implikaci, zatímco to udržuje chybnou víru že "šaman" je v nějakém smyslu praktik zlomyslného kouzla).

Těchto tří kategorií thakatha je téměř výhradně žena, sangoma je obvykle žena, a inyanga je téměř výhradně muž.

Děti mohou být obviněny z čarodějnicí bytí, například mladá neteř může být viněna z nemoci příbuzného. Většina z těchto případů zneužívání jdou nehlášených členů společnosti.T

(přejdu po třídě a napiju se čaje, který jsem si sebou přinesla)

2.část hodiny

Tak a teď bychom už mohly jít na To vyhodnocení Vašeho DÚ :D


Musím opět říci, že to bylo velmi těžké vybrat ty tři nej .... opravdu se zlepšujete, píšte stále více lepší článečky ....

Takže jdeme na to, tentokrát jsem hodnotila tři věci: Rozsáhlost, Nápad, Kreativitu → Celkový počet bodů byl 60b!

Bodová stupnice:

60b až 54b → 1
53b až 45b → 2
44b až 34b → 3
33b až 21b → 4
20b  až  0b → 5

Jméno
RozsáhlostNápad
Kreativita
Body celkem
Známka
Připadný dar - Empatie
Tommy Black0
  0
 0
 0
5 - neodevzdal
NE
Victoria Warren20
20
20
60
1*
ANO - 2.místo
Bella Halliwell0
0
0
0
5 - neodevzdala
NE
Rosalie N. H. Lilian Cullen0
0
0
0
5 - neodevzdalaNE
Kelly Track0
0
0
0
5 - neodevzdalaNE
Daphne A. Wollensová0
0
0
0
5 - neodevzdalaNE
Sally - Ann Gollerová00
0
0
5 - neodevzdalaNE
Dominika R. E. P. G.20
20
20
60
1*
ANO - 3.místo
Paige Grindfielsy0
0
0
0
5 - neodevzdalaNE
Nikki Adami-----
----
----
----
omluvena
NE
Emily Brown20
19
20
59
1
NE
Samantha Colinsová--------------------omluvena
NE
Deami Heolová--------------------omluvena
NE
Phoebe Gabrielle Green--------------------omluvena
NE
Gróf Daniel Wyatt15
12
12
39
3
NE
20
 20
 19
59
1
NE
Nixi Marill0
0
0
0
5 - neodevzdalaNE
Paige Greenfield10
20
5
35
3
NE
Amy Buffelsová0
0
0
0
5 - neodevzdalaNE
VerushQa Cullen0
0
0
0
5 - neodevzdalaNE
Nikola Žaloudková0
0
0
0
5 - neodevzdalaNE
Andynka Swannová0
0
0
0
5 - neodevzdalaNE
Poppy Henigenová20
15
12
47
2
NE
Elisha Mie Causso20
20
 17
57
1
NE
Guga Magic10
10
18
38
3
NE
Nikita G. Cullen - Hale0
0
0
0
5 - neodevzdalaNE
Bianca Torrens20
20
20
60
1*
ANO - 1.místo
Hannah Krehannah0
0
0
0
5 - neodevzdalaNE
   0   
0                
 0        
           0   
       5 - neodevzdala              
          NE                      

Dlouho jsem se rozmýšlela, jestli to Dominice dám, protože tam měla menší chybku, ale strašně se mi líbili nápad, takže jsem se rozhodla, že ano! Pro příště pořádně čti zadání!

1.místo:
Potom co mi řekl můj světlonoš jsem se vydala do svého pokoje a z tajné skřínky jsem vyndala svou knihu stínů a začala jsem démony v ní vyhledávat. Chvílí jsem knihou stínů listovala, než jsem konečně démona našla. Byl v knize stínů přímo přesně v polovině knihy. "Super. Tak co jsi zač?" řekla jsem a začala sem číst text, který byl předemnou. "Demon Nofus. Je to démony vyšší třídy. Jeho cílem je vyhladit všechny dobré čarodějky. Nejčastěji k zabijení čarodějek používa ritual pro, který potřebuje 4 věci od svých objetí. Věc pro jeho ritual je magický přivěsek, který vlastní každá dobrá čarodějka, která ovlada magickou moc. Své oběti si často vybírá nahodně. Mezi jeho schopností patří spalovaní ohněm jediným pohledem, telepatie, Schopnost hypnozy, teleportace a neviditelnost. Tento démon pracuje sám a má svojí lidskou podobu na kterou čarodějky láká. Démon Nofus každou ze 4 svých objetí zabijí jinym způsobem (taky součast ritualu). Ritual provádí již dřív než začne vraždit. Před první vraždou si na určitém místě v lese vytvoří pengagram do kterého poté vklada přívěsky svých objetí. Své objeti dlouho pozoruje a skouma její slabiny, aby věděl jak zautočit. Svojí první objeť nejčastěji zabije tím, že jí bodne požehnanou athamí a nechá svojí oběť vykrvácet. Druhou oběť nejčastěji drží pod vodou do té doby než se sama neutopí. Své třetí oběťi zaryje do krku své tesáky a vypije z ní každou kapičku její krve a svou čtvrtou a poslední obět nejčasti spálí svojí ohnivou mocí na uhel. Po získání 4 věcí od zabitých 4 čarodějek může svůj ritual dokončit. Tento ritual mu umožňuje obrovskou sílu, kterou když získá tak bude nesmrtelný a nikdo už ho nedokaže zničit. Odvratila jsem oči od knihy a nadechla jsem se "No skvěly a je tu aspon jak ho zničit?" Otočila sem na další stránku "A tady." a začala jsem číst dal. Na tohoto démona neplatí kouzelné síly ale dokáže ho zničit lektvar a kouzlo vaší moci. Lektvar proti démonu Nofusovi: Přísady: Na tento lektvar potřebujete : - sušený kopr - Bobkový list - sušenou kopřivu - mák - Vavřín Přečetla jsem si přísady a začla jsem lektvar hned připravovat. Když byl hotový vzala jsem si papír a tušku a začla psat kouzlo na jeho likvidaci (teda aspon jsem se snažila:)) Kouzlo na přivolání démona Nofuse: Volám k sobě staré síli. Síly jež dávají mi víry. Síly kouzel černé bílé ted nadešla vaše chvíle. At ho skrývá noc i den přiveďte démona Nofuse sem. Vyslovila jsem toto kouzlo a nejednou se začalo všechno kolem třást a začal foukat vítr a předemnou se najednou oběvil démon Nofus. Rychle jsem se zvedla. Démon Nofus se jenom usmal. "Ale ale to jsem nečekal, že nakonec příjdeš sama no aspon to nebude tak těžké" řekl a vykročil směrem ke mě. "Tak to se pleteš." udělala jsem přemet do zadu a kopla jsem ho. Vzala jsem lahvičku s lektvarem a hodila jsem ji na demona. "uvidiíme kdo se bude smát na posledy" vzala jsem papírek s kouzlem na jeho zničení a začla jsem odřikávat kouzlo. "Já jsem síla dobré víry. Té víry jež dáva mi síly. V tvém srdci jen zlá krev a oheň přebívá. Já ted a vtéto chvíli žádám staré síly at dají mi všechny síly. A ty v plameni své věčné krutosti zhyň. Jakmile jsem tato slova dořekla démon Nofus se začal zmítat ve svém vlastním ohni a po chvilce vybouchl a na koberci zbyl jen černý flek od uhořelého démona. "No skvělý a tohle bude čistit kdo?"

2.místo:
Po návštěvě svého světlonoše jsem vyběhla schody do patra. Zamířila jsem rovnou do svého pokoje. Z tajné skrýše jsem vytáhla svou Knihu magie, zděděnou po předcích.. Doufala jsem, že mi i tentokrát pomůže tak jako už mockrát... Otočila jsem na patě a zamířila k posteli. Posadila jsem se na postel, nohy zkřížila do tureckého sedu. Knihu položila před sebe a začala v ní listovat. Nevěděla jsem, co vlastně hledám... Přesto jsem podvědomě tušila, že to musím najít, ať se děje cokoliv... Listovala jsem knihou sem a tam, až na mě konečně po chvíli vykoukl obrázek onoho démona z mého snu. Chvíli jsem ještě studovala jeho podobiznu. Nebyla jsem si jistá, zda je to on. Vybavovala jsem si znovu onen sen.. "Setrastron. Čaroděj, který žije již stovky let. Živí se krví mladých dívek. Vždy jednou za padesát let se vydá na lov, kdy musí do čtyřiadvaceti hodin najít čtyři dívky mladší dvaceti let. Jejich krev obnoví jeho sílu a posiluje moc, jež se v něm ukrývá. Jeho schopnosti jsou mocné, avšak právě v ten den, kdy loví, je nejslabší, dokud nezíská i čtvrtou dívku," začala jsem číst nahlas, ačkoliv v místnosti nikdo jiný nebyl. Přeběhl mi mráz po zádech, ale četla jsem dál.. " Poté jeho síla vzroste do neuvěřitelných rozměrů, kdy je prakticky nepřemožitelný... Setrastron dokáže pouhým pohledem zažehnout oheň. Je to užitečná, ale nebezpečná schopnost. Své oběti zabíjí dvojím způsobem. První je ten, že je zapálí, až shoří na prach. Avšak pokud dostane hlad, zabíjí tím, že zaryje tesáky do jejich krku a vysaje z nich krev, čímž jeho oči získávají rudou barvu..." Otočila jsem na další stránku, kde povídání pokračovalo.. "Pracuje zásadně sám. Chová se velmi agresivně, každého s kým se pokusí spolupracovat dříve či později zabije. Mezi ostatními čaroději a démony je uznávám. Vyniká svou neuvěřitelnou rychlostí, kdy oběť téměř ani nepostřehne, že je právě zabíjena, pokud si ovšem Setrastron nechce vychutnat její bolest.. Někdy bývá přiřazován k rodu upírů, ale je to pouhý klam. Jeho původ je jiný..." Přejela jsem prstem po stránce. Mířila jsem níž a níž, až jsem narazila na to, co jsem hledala... Ničící kouzlo... V tom se rozlétly dveře do pokoje a v nich se objevil onen čaroděj... "No sakra!" vykřikla jsem... Popadla jsem knihu a utíkala do koupelny.. Už už jsem cítila jeho dech na mém krku.. Zachytila jsem se křesla a strhla ho tak, aby mu zatarasilo cestu, což mi dalo čas potřebný k úkrytu.. Vběhla jsem do koupelny a zamkla jsem.. Věděla jsem, že to dlouho nevydrží, ale potřebovala jsem jen pár minut k přečtení kouzla. Překotně jsem začala hledat správnou stránku.. Konečně jsem ji znovu objevila... "Krev a oheň v srdci hoří, bolest a zkáza, nechť navěky zmizí. Nechť tvé vnitřnosti shoří, tvou krutost už nepozná nikdo cizí! V plameni věčném zhyň!" Jakmile jsem ona slova dočetla, z vedlejší místnosti se ozval příšerný křik. Odemkla jsem a na škvírku pootevřela dveře. Oněmněla jsem hrůzou.. Čaroděj se zmítal v ohni. Pokoj zaplnila nelibá vůně spáleného masa.. Udělalo se mi špatně.. A poté zahynul.. Po ohni nebylo ani stopy. Pouze na koberci zůstala hromádka šedého popela...

3.místo:
V knize Magie jsem našla,že tento démon s velkýma tesákama a červenýma očima se jemnuje Galgaldo.Pracuje s Bergejxem,protože je háklivý na stín,který má už vrozený a kterým vyniká protože ho pořád vodí za sebou.Nemůže se ho zbavit ani když je zataženo a nesvítím slunce.Stín ho sám zabíjí,a tak musí Gajgaldo spolupracovat s Bergejxem který mám moc,kontroly nad stínem.Jeho účelem je převést se do svého stínu,ale to může až když zabije a vezme si duše od 8 žen a 12 čarodějek.Protože stín má touhu po krvy,ale ne jen tak obyčejnou.I kouzelnickou.Má shopnost zabíjet lidi,kteří se dotknbou jeho obrovského stínu.Který nejde vidět. Rituál má postup následující: ty ženy musí zabít a potom jim vzít duši,až to udělá spojí duše k sobě a nasití tím svůj stín,musí to udělat za úplňku kdy jsou planety přesně za sebou protože jinak se promění ty duše v prach.Když nasití svůj stín dušmi může se do stínu vzplynout.Ovšem nesmí ženy musí nejdřív připravit do velké tančící místnosti kde je ukřižuje a dá jim na hlavu věnec,který je simbolizuje krásu,protože musí být nahé.Uprostřed sálu musí být z cukru obrovský kruh a také střešní okno.Svit měsíce projde oknem,který se potom rozprostře do kruhu a od zrnek se odrazí k ženám které budou ukřižovány podél.Až se zář odleskne na ženy musí jim vyndat duši kterou potom musí políbit a následně spojit.Potom je dá doprostřed kruhu a stoupne si tam s nima,a s jeho stínem. Ničící kouzlo → Serafies Godbo Elcaso,a hodit lektvar z bylinek černého pařezu a krve vrány.
Gratuluju ... všechny tři získáváte schopnost:

3.část hodiny

Tak a mám tady pro Vás úkol ... takže poslouchejte ....

Dneska Vám nic nevychází máte vztek skoro na celý svět, ve škole na Vás všichni řvou, nestihnete autobus, ztratíte peněženku a ještě ke všemu začne pršet a vy jste si zrovna dnes nevzal/a deštník. Dotoho se s Vámi rozejde Váš kluk/holka, jste totálně na dně a chcete se rozveselit mno spíš se tak trošku všem pomstít, je zrovna úplněk takže ideální čas na kouzlení. Otevřete knihu a nalistujete stranu 999, na té straně je Woodoo kouzlo, které Vás zbaví od všeho zlého a tak trošku potrestá ty, kteří Vám dneska nějakým způsobem uškodili.

Co máte k dispozici: 5 červených a 5 bílých svíček
Kotlík
Křídu
Panenku
zapalovač
špendlíky
kudlu
Různé přísady do lektvarů


Váš Úkol + podmínky 
Popište mi jak bude Vaše Woodoo panenka vypadat, co bude mít na sobě apod. Dále vymyslete rituál a něco jako lektvar, kterým rituál provedete samozřejmě nezapomeňte vymyslet kouzlo, které Vám pomůžu, aby se Vaše přání splnilo.

Ale pozor nesmíte na nikoho uvrhnout smrt ani nemoc ....
Poté mi napište co se po Vašem Woodoo rituálu událo .... např. učitelka spadla do kaluže apod. Vymyslete si co chcete fantazii se meze nekladou!
Ale nesmíte použít věc, která v mém popisu není!!!!! Samozřejmě různé přísady do lekvaru si můžete vymyslet!
Nezapomeňte připsat svoje jméno a příjmení v Akademii a Kolej!

Pište to sem přímo do komentíků...

Všichni budou oceněny body a známkovou... čím kreativnější tím lepší!

A POZOR TŘI NEJLEPŠÍ Z VÁS DOSTANOU TAPETU NA PLOCHU VAŠEHO PC, DLE VAŠEHO PŘÁNÍ! + BODY NAVÍC


Čas máte do pondělí 19.7.2010
Hodně Štěstí!:D

A nezabudněte na testík!
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama